2012-05-16

Välkommen till SoletAer!

Framtidens uppvärmning av varmvatten

SoletAer är en nyutvecklad sol- och luftvärmepump. SoletAer ger ett villahushåll
3-4 gånger lägre kostnad för varmvatten till en låg investeringskostnad. Idag testas de första prototyperna och 2015 kommer SoletAer att lanseras. På denna sida presenterar vi produkten och här kommer även aktuell information att publiceras.

Vi söker dig som vill testa vår produkt

Vi kommer under 2012 och 2013 att installera ett antal utrustningar för fälttest. 
Vi söker testare. Läs mer.