2012-11-09

Nästa generations prototyp

Vi har nu flyttat in på Mötterudsvägen 1 i Arvika, där pågår arbetet för fullt med framtagning av nästa generations prototyp som kommer vara betydligt närmre den tänkta slutprodukten. Parallellt med detta fortlöper testerna av den första prototypen, och det ser väldigt bra ut.