2013-09-06

Spännande höst för SoletAer

Produkten SoletAer går in i ett nytt skede. Testanläggningar är under tillverkning och kommer att installeras hos testkunder under hösten. Detta ger oss möjlighet att utvärdera SoletAer under faktiska förhållanden hos målgruppen.

För mer information kring testanläggningar kontakta oss på: info@soletaer.com

Vi ser fram emot ett givande samarbete!