2014-05-22

Energirik lunch med Anna-Karin Hatt

Hatt och Jag

 

Idag blev Adam bjuden till Residenset av landshövding Kenneth Johansson för en energirik lunch med It- och energiminister Anna-Karin Hatt.

”Sverige ska leda utvecklingen av miljöteknik som löser de globala miljöproblemen, vilket ger jobb, tillväxt och nya företag i vårt land” säger Anna-Karin.

”Efter vårt deltagande på IEA Heat Pump conference I Canada förra veckan känner vi oss ännu starkare med vårt unika concept. Ingen kombinerar solvärme och värmepumpsteknik som vi gör. Om vi lyckas koppla SoletAer med 4% av Europas 51 miljoner elberedare kommer detta motsvara en energibesparing lika stor som en svensk kärnreaktor. Då har vi varit med att lösa det globala miljöproblemet” säger Adam Fjaestad