2014-11-11

Fortsatt stöd från Energimyndigheten

Energimyndigheten fortsätter stödja utvecklingen av SoletAer och har nu beviljat ett villkorslån på 2,2 miljoner kronor för analys och optimering av produkten.