2015-11-27

Vänern runt!

I dagsläget håller vi på att bygga upp ett nätverk av återförsäljare i Sverige och i samband med det åkte vi vänern runt för att besöka intresserade företag!

vanerkarta

Vi kommer hålla utbildningar för nya återförsäljare kontinuerligt fram över och den närmst i tid kommer att äga rum den 9 december mellan 09-16.

Vi är samtidigt ute och informerar och visar upp vår produkt för potentiella återförsäljare så ifall du också ha ett besök, tveka inte att kontakta oss!