2015-02-20

1000 gånger bättre än koppar

Soletaer5a

Med hjälp av två kopparrör, där den ena är utformad efter samma teknik som solvärmepumpen använder, illustrerar Adam Fjaestad på ett enkelt sätt hur man med SoletAer värmer upp varmvattnet direkt utan att använda el. Demonstrationen är ett sätt att visa upp produktens kapacitet för kunder och andra intresserade på bland annat mässor. Det ena röret är ett vanlig kopparrör, det andra är ett kopparrör med SoletAers teknologi som leder värme 1000 gånger bättre än ren koppar. Läs mer om hur SoletAer fungerar.